Nhận thanh toán tất cả hình thức giao dịch 
=> Tiền mặt
=> Chuyển khoãn
=> Quẹt thẻ
Tên Tài Khoản: Võ Minh Đương 
Ngân Hàng Vietcombank: 0911000016021
Ngân Hàng Techcombank: 19036092460016
Ngân Hàng Sacombank: 060160780889